Upravnik večstanovanjskih stavb ali upravnik poslovne zgradbe: ugodna in profesionalna storitev

Upravljanje večstanovanjskih stavbUpravnik večstanovanjskih stavb je funkcija, ki jo je pametno prepustiti osebi z dovolj časa, znanja in izkušnjami, saj v nasprotnem primeru upravljanje objekta ne bo potekalo tako, kot bi moralo. Zaradi zahtevnosti naloge se stanovalci večinoma odločajo, da del ne bo prevzel nekdo od njih, ampak da bodo raje najeli profesionalnega upravnika bloka, pogosto pa je potreben tudi hišnik (vzdrževalec). Jasna razdelitev del pa je osnovni pogoj za nemoteno in prijetno bivanje vseh stanovalcev, kar je verjetno tudi vaš cilj.

Naloge, ki jih mora opravljati upravnik večstanovanjskih stavb

Upravnik bloka oziroma upravnik večstanovanjskih stavb je običajno zadolžen za več objektov hkrati. V podjetju Valina, kjer vam ponujamo možnost zunanjega, profesionalnega upravljanja, skrbimo, da naši upravniki večstanovanjskih stavb niso preobremenjeni, saj lahko le tako kakovostno opravljajo naloge, ki jih imajo pri posameznem objektu. Pri tem jim je v veliko pomoč tudi sodelovanje s hišnikom/vzdrževalcem, ki ga lahko prav tako najamete v našem podjetju in ki bo poskrbel za manjša opravila znotraj in zunaj bloka, medtem ko bo upravnik bloka prevzel organizacijo iskanja najustreznejšega ponudnika v primeru večjih, zahtevnejših del. Naloga Valininega upravnika večstanovanjskih stavb je tudi skrb za oddajo skupnih delov v najem, če se lastniki za to odločijo, zagotavljanje reda in miru, organizacija sestankov ipd., predvsem pa mora upravnik bloka vseskozi iskati načine, kako znižati vzdrževalne stroške, obenem pa ohraniti kvaliteto bivanja na enakem nivoju. Izkušen upravnik večstanovanjskih stavb je tako nekakšna investicija v dolgoročno optimizacijo stroškov. Pogosto namreč v večjih objektih nastajajo številni nepotrebni stroški, ki jih bo upravnik bloka hitro prepoznal in poiskal načine za njihovo odpravo.

Je najem upravnika poslovne zgradbe smiseln?

Posebna zakonska določila glede upravljanja poslovnih stavb v Sloveniji ne obstajajo, kar je glavni razlog, zaradi katerega nekateri lastniki poslovnih objektov, ki so pogosto pravne osebe, menijo, da je najem upravnika poslovne zgradbe zgolj nepotreben strošek, ki se mu želijo izogniti. Vendar pa lahko prav upravnik poslovne zgradbe občutno pripomore k znižanju različnih stroškov, obenem pa bo ustrezno vzdrževanje objekta pripomoglo k ohranjanju njegove namembnosti. Upravnik poslovne zgradbe je tako zagotovo dragocena funkcija, zato bi bilo škoda, da ostane nezapolnjena. V podjetju Valina vam nudimo ugodne in kakovostne storitve upravljanja različnih objektov. Valina se v celoti prilagodi vašim željam in zahtevam, pohvalimo pa se lahko tudi s hitro odzivnostjo in natančnimi informacijami, ki vam jih po potrebi posredujemo.